2018-04-26
Delfin
Anatomimodell Delfin. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Tiger
Anatomimodell Tiger. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
289:-
Späckhuggare
Anatomimodell späckhuggare. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär...
239:-
Tyrannosaurus Rex
Anatomimodell T-Rex. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
739:-
Triceratops
Anatomimodell Triceratops. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär...
739:-
Vithaj
Anatomimodell Vithaj. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Spindel Tarantella
Anatomimodell Spindel. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Skorpion
Anatomimodell skorpion. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Krokodil
Anatomimodell Krokodil. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Groda
Anatomimodell Groda. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-
Triceratops
Anatomimodell Triceratops. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär...
239:-
Brachiosaurus
Anatomimodell Brachiosaurus. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta...
239:-
Tyrannusaurius Rex
Anatomimodell T-Rex. Här kan man se hur djuret är uppbyggd. Man kan bygga ihop och ta isär del...
239:-